Ambtenaren vergoeding thuiswerkenFinancieel 

Ambtenaren vergoeding thuiswerken

Ambtenaren krijgen een vergoeding voor thuiswerken. Als zzp`er zijnde kan je echter slechts zeer beperkt kosten gerelateerd aan thuiswerken aftrekken. Koffie, gas, water en licht dien je allemaal privé te betalen. Dit lijkt toch erg veel op rechtsongelijkheid.

Een zzp`er en kosten van thuiswerken

Een zzp`er die al jaren vanuit huis werkt, heeft nooit kosten zoals bovenvermeld kunnen aftrekken. Nu waren ambtenaren gedwongen om in 2020 gedeeltelijk thuis te werken en hiervoor wordt direct een vergoeding uitgekeerd. En op zich ook nog een vrij forse vergoeding van 363 euro netto.

Wil ik als thuiswerkende zzp'er een nieuw bureau aanschaffen, dan mogen deze kosten niet worden afgetrokken. Dit is in mijn ogen toch een nadeel van freelancen.

Kosten van thuiswerken volgens het NIBUD

De vergoeding voor ambtenaren voor het thuiswerken is gebaseerd op een berekening van het NIBUD. Het NIBUD geeft aan dat de kosten van het thuiswerken ongeveer 2€ per dag bedragen. Klaarblijkelijk geldt dit alleen voor ambtenaren.

Indien de bedragen binnen de normen van de werkkostenregeling vallen, dan kan het bedrag netto worden uitgekeerd. Voor Ambtenaren zijn deze kosten dus wel werkgerelateerd en voor de thuiswerkende zzp'er niet? Je kan deze kosten als freelancer niet opnmenen in jouw boekhouding.

Wat zegt de wet?

In de wet is het gelijkheidsbeginsel opgenomen. Letterlijk is terug te lezen op de website van de belastingdienst 

“U kunt een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel als wij andere personen in dezelfde (fiscale) omstandigheden gunstiger hebben behandeld dan u.”

Door een thuiswerkende zzp'er niet toe te staan bepaalde kosten te laten  aftrekken van de winst, maar ambtenaren wel een onbelaste uitkering ter dekking van dezelfde kosten toe te staan, is er mijn inziens sprake van ongelijkheid.

Ambtenaren vergoeding thuiswerken ongelijkheid

Impact voor de belastingbetaler

120.000 rijksambtenaren krijgen deze vergoeding voor thuiswerken. Het gaat dus om een bedrag van 43,6 miljoen euro. Tenzij het bedrag gebruteerd dient te worden, dan komen er nog vele miljoenen bij.

Zekerheid van een baan

Dit geld had in mijn ogen beter besteed kunnen worden aan ondernemers die het moeilijk hebben. Wat mij hier vooral steekt is dat ambtenaren niet hoeven te vrezen voor hun baan. 

Dit terwijl vele Nederlanders wel in onzekerheid hebben gezeten, of nog steeds zitten, of hun baan door de corona crisis niet kwam te vervallen. 

Het niet hebben van deze onzekerheid is een behoorlijke luxe positie. Dat zij dan thuis dienden te werken en hierdoor zelf hun bakje koffie dienden te betalen, is toch een vrij beperkte opoffering.

Besparing reistijd

Thuiswerken heeft als grote voordeel dat je dagelijks reistijd bespaart. Een Nederlander is gemiddeld toch al snel een half uur kwijt aan reistijd. Dit is een uur per dag. 

De waarde van deze extra vrije tijd wordt in zijn geheel buiten beschouwing gelaten bij de vergoeding voor thuiswerken.

Als je deze bespaarde uren nu eens omrekent tegen het uurtarief dat een ambtenaar verdient, dan hebben zij eigenlijk een groot voordeel gehad van het thuiswerken. 

Waarom trek je deze uren dan niet van het aantal vakantiedagen af, als je ambtenaren een vergoeding voor thuiswerken geeft?

Nieuw CAO

Naast dat ambtenaren een vergoeding voor thuiswerken ontvangen, is er tijdens de corona pandemie ook een nieuwe cao afgesproken. In deze CAO is een loonsverhoging van 0,7 procent overeengekomen. Deze loonsverhoging is in november 2020 ingegaan en is daarbij met terugwerkende kracht uitbetaald, met ingangsdatum 1 juli 2020.

Daarbovenop ontvangen zij een eenmalige uitkering van 225€ netto.

Waar veel Nederlanders financieel in de problemen terecht zijn gekomen, is dit voor mensen werkzaam voor de overheid dus niet het geval geweest. Integendeel, de corona pandemie heeft hen zelfs een financieel voordeel opgeleverd. Dit terwijl rondkomen als freelancer gedurende deze periode zeker niet eenvoudig is geweest.

Related posts

Leave a Comment